Hingamiskaitsed

RUS|EST|ENG

Gaasifilter


 Värvikood

 Gaasifiltri tüüp

 Kasutusalad

 Pruun 

 A

Organilised gaasid ja aurud, nt lahustid,lakibensiin ja tolüeen, mille keemispunkt ületab 65 °C.

 Pruun 

 AX

Organilised gaasid ja aurud, mille keemispunkt on alla 65 °C või sama. Piiratud kasutusaeg. Vaata kasutusjuhendit.

  Hall 

 B

Anorgaanilised gaasid ja aurud, nt kloor, väävelvesinik, tsüaanhape.

 Kollane 

 E

Happeaurud, nt vääveldioksiid.

 Roheline

 K

Ammoniaagid ja teatud amiinid.

 Punane 

 HG

Elavhõbe. piiratud kasutusaeg. Vaata kasutusjuhendit. 

 

Kombineeritud filter


 Filtritüüp ja klass

 Värvikood

 Kaitseb

 A + P3

 Pruun/valge

Nt püstoliga lakkimisel, lahustite pihustamisel

 B + P3

 Hall/valge

Nt keevitamisel

 E + P3

 Kollane/valge

Nt peitsimisel

 K + P3

 Roheline/valge

Nt ammoniaaki sisaldava värvi pihustamisel 

 

Standardid 

 

 Standardid

Kirjeldus 

 EN 141/EN 14387:2004

 Gaasifiltri ja kombineeritud filtriga hingamiskaitse

 EN 143:2000

 Osakestefilter

 EN 371/EN 14387:2004

 AX-gaasifilter ja kombineeritud filter orgaaniliste ainete vastu, mille keemispunkt on väiksem või võrdne ≤ 65°C

 EN 149:2001

 Lenduvate osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid, mis kaitsevad nii tahkete, kui ka niiskete osakeste eest

 

R - mitmekordseks kasutamiseks, rohkem kui üks töövahetus;

NR - ühekordseks kasutamiseks;

D - läbinud dolomiidiummistuskatse.